Rogatnica
grad
13.stoletje
Ptuj,Videm,Kozminci
delni sledovi

Grad Rogatnica (Rogatnitz) je posredno omenjen leta 1270, ko je bil njegov kastelan vitez Leuthold von Rogatnitz iz rodu Treunskih (Draneških). Po Rogatnici se je leta 1284 imenoval Berthold Treunski, vitez Ekehard von Rogatnitz pa je bil krški kastelan v Pilštajnu med letoma 1300 in 1329, nato pa na Podčetrtku. Že leta 1298 so posest pridobili ptujski gospodje, ki pa so grad kmalu opustili, saj je leta 1428 omenjen kot razvalina.

Kronologija