Rogatec
grad
12.stoletje
Rogaška Slatina,Rogatec
razvalina

Grad Rogatec (Rohitsch) je omenjen leta 1192 kot purch ze Rohacz, sprva pa so ga upravljali krški fevdniki grofje Traungavski s svojimi ministeriali, nato pa kot ministeriali gospodje Konjiški, ki so tam ustanovili stransko rodbinsko vejo. Do konca 13. stoletja so na njem gospodovali vitezi Rogaški. Zadnji rogaški vitez Henrik, se je konec 13. stoletja odrekel Rogatcu, in tako je grad dobil Oton Liechtensteinski, ki pa ga je že leta 1301 prodal svobodnemu gospodu Ulriku Žovneškemu. Ko so knezi Celjski izumrli, so rogaško gospoščino pridobili Habsburžani, upravljali pa so jo različni oskrbniki in fevdniki, med njimi Stefan in Sigmund Prueschenka do leta 1467, nato Bernard Lichtenberg, Viljem Auersperg od leta 1475, od leta 1486 Hans Lamberger pl. Rochatscher,kasneje pa še več drugih. Rogatec je leta 1845 kupil knez Weriand Windischgritz. Grad je pogorel leta 1574, a so ga Welzerji kmalu obnovili. Dokončno pa je propadel v začetku 19. stoletja.

Kronologija