Ristovec
gradič
15.stoletje
Ptuj,Budina
ohranjen objekt

Gradič Ristovec (Rustenau) je omenjen po letu 1429, ko je od Holleneggov prešel v posest Rajnprehta Gleinzerja. Sprva je bil salzburški, nato deželnoknežji fevd. Okrog leta 1500 je omenjen kot Holleneger Hof, med poznejšimi lastniki pa so bili Elizabeta pl. Wintershofen, rodbina je gradič imela do leta 1704, leta 1820 ga je kupil dr. Mihael Okorn, leta 1827 knez Franc Jožef Dietrichsteinski, okoli leta 1885 pa ga je imela njegova vnukinja grofica Tereza Herberstein. Pred prvo svetovno vojno ga je posedoval ptujski trgovec Franc Hojnik in v lasti te rodbine je bil do konca druge svetovne vojne. Zdaj so v stavbi stanovanja.

Kronologija