Rifnik
grad
13.stoletje
Šentjur pri Celju,Rifnik
razvalina

Grad Rifnik (Reicheneck) je omenjen šele leta 1326. Grad so od začetka 13. stoletja upravljali krški ministeriali vitezi Rifniški. Leta 1281 se je Rifniku odpovedal svobodni gospod Gebhard Žovneški, nato pa so ga upravljali krški vazali vitezi Ploštanjski. Pred letom 1326 ga je priženil Viljem Vrbovški in ga dobil v fevd od krškega škofa. Pred letom 1335 je Rifnik s poroko dobil Mert Rogaško-Lemberški, njegovi nasledniki pa so leta 1359 grad prepustili celjskim grofom. Rodbina je na gradu ostala kot celjski vazali, leta 1426 je polovico gospoščine pridobil sorodnik Erazem Lichtenberški, po letu 1456 paa je krški škof podelil Rifnik Erazmovemu sinu. Lichtenbergi so ga imeli do leta 1541, nato pa sorodniki Sauraui in Wagni. Grad so leta 1635 opustošili uporni kmetje.

Kronologija