Ravno polje
dvorec
16.stoletje
Kidričevo,Kungota pri Ptuju
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Ravno polje (Ebensfeld) se je razvil iz nekdanje vurberške pristave, omenjene že v 13. stoletju. Mcd lastniki so bili ptujski gospodje, po letu 1441 grofje Stubenbergi. Leta 1622 je Ravno polje pridobil sorodnik Stubenbergov Franc Welzer, leta 1629 grof Hans Jakob Khiessl, po letu 1640 don Georgio Alanieda, po letu 1660 pa baron Hans Christian Caller. Prvotno stavbo so leta 1635 požgali uporni kmetje, zato so baroni Gallerji okoli leta 1670 predelali Ebensfeld. Kasnejši graščaki so bili grof Jurij Sauer z Borla po letu 1681, leta 1802 je Ravno polje podedovala grofica Frančiška Gleisbach, ki ga je kmalu prodala knezu Stanislavu Poniatowskemu, leta 1847 je dvorec kupil grof Klemens Brandis, okoli leta 1900 Richard Klammer iz Gradca in leta 1907 grof Jožef Herberstein, od leta 1932 pa je Ravno polje imela rodbina Mussig. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec last ptujskega agrokombinata.

Kronologija