Ranšperk II.
dvor
15.stoletje
Celje,Šmartno v Rožni dolini,Rupe
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Zakupnika ranšperške gospoščine viteza Andrej in Štefan Hohenwarta sta pred letom 1478 pozidala dvor Ranšperk (Rabensberg), leta 1478 je omenjen kot hof zw Rabensperg. Pred letom 1685 je dvor posedoval Krištof pl. Fuhrenberg, po letu 1800 njihovi sorodniki baroni Diennersbergi, leta 1815 pa Ignacij Pavel Ressingen. Dvor je razpadel sredi 19. stoletja.

Kronologija