Ranšperk I.
grad
12.stoletje
Celje,Šmartno v Rožni dolini,Rupe
razvalina

Grad Ranšperk (Rabensberg) so v drugi polovici 12. stoletja zgradili krški ministeriali ranšperški vitezi, omenjeni leta 1189. V sedemdesetih letih 13. stoletja so Ranšperk pridobili gospodje Ptujski. Leta 1438 so grad podedovali grofje Schaunbergi, upravljal ga je njihov oskrbnik Gašper Vaisst, leta 1452 pa so Ranšperk požgali Celjani in je leta 1469 omenjen kot opustelo po­slopje, posest pa je bila priključena lemberškemu gospostvu.

Kronologija