Radvanje
dvorec
16.stoletje
Maribor, Zgornje Radvanje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Radvanje (Rotwein) je verjetno nastal konec 17. stoletja. Leta 1147 je omenjen vitez Lutoldus de Radewan, leta 1434 pa Erhart von Radwan, kar kaže, da je tam morda že v 12. stoletju stal dvor. Sprva skromen sedež gospoščine so v 16. stoletju grofje Gaisrucki prezidali v plemiški sedež. Med poznejšimi lastniki je leta 1695 omenjen grof Janez Maksimilijan Gailler, nato od leta 1730 Matija Tschander, od leta 1743 pa je stavbo imel Janez Severin Eckhart. Dvorec je kmalu šel iz rok v roke, leta 1751 je Radvanje kupil Janez Jurij Nagerl, nato rodbina Muck leta 1801, Janez pl. Czemetz leta 1803, Jožefa pl. Petkovič leta 1806 in kasneje še več drugih.

Kronologija