Račji dvor
dvorec
17.stoletje
Maribor
ohranjen objekt

Prve omembe Račjega dvora (Ratzerhof) segajo v 13. stoletje. Dvor je tam stal verjetno že okoli leta 1200, sprva je bil deželnoknežja last, med letoma 1238 in 1279 last nemškega viteškega reda, nato benediktincev iz Admonta. Že pred letom 1403 sta Račji dvor imela v zakupu Žid Lazar der Slahenochs in Erhard der Veltsperger, od leta 1414 do 1471 so ga ime1i Hausnerji, od konca 15. do začetka 17. stoletja pa rodbina Mayr.

Kronologija