Rače
grad
16.stoletje
Rače - Fram,Rače
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Rače (Kranichsfeld) so ga pozidali med letoma 1528 in 1533. Morda je tam že v 14. stoletju stal dvor, saj je leta 1329 omenjen vitez Fridreich von Raetz, leta 1403 pa dvor (hof ze Raycz). Med lastniki so bili ptujski meščan Gregor Regall pred letom 1542, v začetku 17. stoletja baron Offo Teuffenbach, leta 1628 ga je kupil baron Erazem Trebniški s Švarcenštajna pri Velenju, le dve leti je grad imel grof Ivan Erazem Tattenbach, potem pa srečamo še Boštjana Haydta pl. Haydtegga od leta 1681, barona Jožefa Ludvika Werdenberga od leta 1723, Gottfrieda Rainerja pl. Lindenbuhla od leta 1814. Med leti 1824-1874 je bil v lasti Karl Danke, nato od 1884-1895 Marija Terezija Staff,baronica Vandur, potem še Jožef Kalas in Emercijana Schweinburg do leta 1898, ko je postal lastnik tovarnar Vincenc Bachler. Do konca druge svetovne vojne je grad imela rodbina Bachler. Danes so v zanemarjenem poslopju stanovanja in sedež občine.

Kronologija