Ptuj III.
dvor
16.stoletje
Ptuj
ohranjen objekt

Iz salzburškega Spodnjega svobodnega dvora (Freihof) na Ptuju, ki so ga ime1i v 14. stoletju v najemu ptujski gospodje, od leta 1443 pa grofje Stubenbergi, je po letu 1550 nastal današnji dvorec. Med lastniki so bili še grofje Herbersteini od leta 1651, nato Schafmanni in Leyerspergi, ki so leta 1768 prodali dvorec državi. V njem je bila carinarnica, sodišče in drugi državni uradi.

Kronologija