Ptuj II.- Mali grad
grad
13.stoletje
Ptuj
ohranjen objekt

Pod ptujskim grajskim gričem stoji Mali grad (Kleine Burg), ki je omenjen leta 1376 kot last salzburške nadškofije, nastal pa je verjetno sočasno z mestnim obzidjem sredi 13. stoletja. Iz prvotnega stolpastega dvora je v 16. stoletju nastalo današnje poslopje. Na Malem gradu so gospodovali gospodje Ptujski, po letu 1441 grofje Schaunbergi, od leta 1488 do 1592 baroni Szekelyji, od leta 1592 do 1633 pl. Idungspeugi, do leta 1690 grofje Herbersteini in do leta 1740 grofje Wildensteini, baroni Mosconi od leta 1740 do 1773 in od leta 1773 grofje Attems. V drugi polovici 19. stoletja je bilo v njem okrajno glavarstvo, zadnji lastniki od leta 1901 pa so bili Pongratzi. Donedavna so bila v njem stanovanja.

Kronologija