Prežin
grad
12.stoletje
Celje,Štore,Šentjanž nad Štorami
delni sledovi

Grad Prežin (Presing) so sredi 12. stoletja pozidali krški škofje, upravljali pa njihovi ministeriali vitezi Prežinski. V začetku 14. stoletja so del gradu in gospoščine imeli sorodniki vitezi Safenski, leta 1340 so bili solastniki vitezi Rifniški, do leta 1346 pa so ga od Safenskih in Rifniških kupili grofje Celjski. Safenski so obdržali dvor pod gradom in manjšo posest, kjer je še leta 1404 živel vitez Herman, rodbina Prežinskih pa se je preselila v Belo krajino in bila v celjski službi v Metliki in Črnomlju, nato pa se je izselila v Avstrijo, kjer so 1716. leta postali grofje. Grad je propadel sredi 15. stoletja, verjetno so ga podrli sami Celjani.

Kronologija