Prešnik
dvorec
17.stoletje
Celje,Gorica pri Šmartnem
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Sprva je stala pristava bližnjega gradu Ranšperk, ko pa jo je leta 1668 kupil vitanjski graščak Ivan Pavel Adamayer pl. Mayerberg, jo je prezidal v dvorec Prešnik (Mayerberg). Med lastniki Prešnika so bili tudi Franc Pogačar, priženil ga je leta 1725, nato grof Feliks Reising, leta 1756 je dvorec kupil generalfeldmaršal grof Karel Anton Gross-Villanuova, leta 1763 Jožef Danijel Novak, leta 1805 Franc Anton Sebegg iz Frankolovega, nato Simon Warthol, leta 1864 grof Maksimilijan Montecuccoli, leta 1880 na dražbi celjska Mestna hranilnica, leta 1882 pa ga je kupil tovarnar Karel Stricker. Pred 2. svetovno vojno je Prešnik imel veleposestnik K. Kubes, v po vojni nacionaliziranem dvorcu pa so danes stanovanja.

Kronologija