Prebold
dvorec
16.stoletje
Žalec,Prebold
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Prebold (Pragwald) je verjetno naslednik prvotnega dvora, ki je bil od leta 1437 last Joerga Eckelheimerja, omenjenega leta 1463. Leta 1491 ga je dobil žovneški oskrbnik Ladislav Prager, ki je verjetno prezidal dvor v graščino, nato pa so se kot lastniki gospoščine zvrstili Koloman in Krištof Windischgratzer pred letom 1519 do 1570, gospodje Wagni do leta 1591, od leta 1628 do 1807 pa grofje Schrottenbachi. Njim so sledile še druge rodbine. Pred drugo svetovno vojno je grajsko poslopje imela rodbina Hudovernik. Sedaj so v dvorcu stanovanja in skladišče tekstilne tovarne v Preboldu. Grajsko poslopje so leta 1539 in 1635 požgali uporni kmetje.

Kronologija