Pragersko
dvorec
16.stoletje
Slovenska Bistrica,Pragersko
ohranjen objekt

Dvorec Pragersko (Pragerhof) je iz starejšega dvora, leta 1516 last Ivana Aigla pl. Grunberga z Gromperka po letu 1580 prezidal Krištof Prager z Jamnika in Gromperka. Leta 1635 so ga oplenili in požgali uporni kmetje. Poznejši lastniki dvorca in gospoščine so bili grof Jurij Seifried Dietrichstein, ki ga je leta 1674 prodal svojemu upravniku Janezu Jožefu Bratcu, katerega je nasledil zet, celjski odvetnik Herman Popp. Leta 1894 ga je kupil falski graščak dr. Jernej Glančnik in v lasti te rodbine je bil do konca druge svetovne vojne. Po njej so ga nacionalizirali, zdaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija