Popovci
dvor
13.stoletje
Ptuj,Videm,Popovci
izginuli objekt

Dvor v Popovcih (Poppendorf) je sodil pod draneško gospoščino. Nekateri pripadniki treunskega rodu so se občasno imenovali von Poppendorf, omenjeni leta 1279 in 1356. Vas z dvorom se omenja šele leta 1436, ko je bila ptujski fevd. Okoli leta 1470 so Poppendorfi izumrli, dvor pa je leta 1473 v deželnoknežji fevd dobil Rajnpreht Hollenegger. Leta 1532 so dvor uničili Turki.

Kronologija