Ponikva II.
gradič
16.stoletje
Šentjur pri Celju,Ponikva
izginuli objekt

Viktor Welzer pl. Eberstein je okoli leta 1585 pozidal graščino Ponikva (Ponigl), ki so jo leta 1635 zavzeli in razdejali uporni kmetje. Leta 1604 je omenjen lastnik Danijel Katzianowitsch, leta 1676 pa Hans Wokalitsch. Poslopje so po kmečkem uporu znova sezi­dali, konec 17. stoletja je bil lastnik Hans pl. Diennersberg, od leta 1839 grofje Trautmannsdorfi, nato pl. Guggenthalli. Od leta 1876 je bil gradič v lasti rodbine Auffarth, po drugi svetovni vojni pa so razpadajoče poslopje podrli.

Kronologija