Polže
dvor
16.stoletje
Vojnik,Nova Cerkev,Polže
ohranjen objekt

Okoli leta 1500 je omenjen krški dvor Polže (Reinhof), ki ga je imel v fevdu Pongrac Weierpacher, nato pa so bili lastniki celjski meščan Ivan Scheit, Krištof Landorfer iz Vitanja in Ožbolt Rimbaldt. Konec 17. stoletja ga je temeljito predelal posestnik Jakob Giltschwcrt, njegov sin Ivan, vikar v Vitanju, pa je imenje okoli leta 1743 spremenil v vikarijatni beneficij Nove Cerkve. Stavba je sedaj že dolgo v kmečkih rokah (Samčeva domačija).

Kronologija