Poljčane
dvor
13.stoletje
Slovenska Bistrica,Poljčane (Gradišče)
izginuli objekt

Dvor Poljčane (Poltschach) je bil sprva sedež vitezov Poljčanskih, omenjenih leta 1251 (vitez Friderik), v prvi polovici 15. stoletja pa ga je imel Ulrik Grassl, deželnoknežji oskrbnik na gradu Zbelovo. Vitezi Grassli so bili žovneški vitezi na gradu Lemberg, kmalu po letu 1341 pa so celjski grofje podelili Antonu Grasslu v fevd dvor pri Poljčanah. Rodbina je imela še stolp v Celju in Slovenski Bistrici, sorodstveno pa so bili povezani z Minndorferji in vitezi Mahrenbergi iz Radelj. Stolp (thurn genandt Poeltschach) je razdejal celjski vojskovodja Jan Vitovec leta 1439.

Kronologija