Pogled
grad
17.stoletje
Slovenske Konjice,Mlače
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Do leta 1300 je Pogled (Pogledt) sodil pod zbelovsko oz. konjiško gospostvo, nato so ga pridobili gospodje Lieehtensteinski. Leta 1294 je omenjen Merthel von Lotschach. Leta 1524 je Lienhard pl. Harrach prodal dvor (hof Poglet) Ahacu pl. Schrottu z vitanjskega gradu in Žovneka, leta 1590 ga je kupil Jurij Friderik pl. Dietrichstein, leta 1598 Toman Cipnik, novi lastnik Maks pl. Ploschen pa je leta 1617 dvor prezidal. Leta 1635 so ga zavzeli in požgali uporni kmetje, po letu 1671 so ga imeli pl. Diennersbergi, od leta 1679 Johann Conti de Camissano, leta 1735 ga je priženil baron Kamilo Berlendis, leta 1816 pode­doval grof Anton Kamilo Thurn-Valsassina, leta 1823 pa kupil grof Vincenc Gaisruck. Med letoma 1826 in 1828 je imel Pogled grof Maksimilijan Thurn, nato leto dni Karl Schmelzer, od leta 1829 do konca druge svetovne vojne pa je bil v posesti rodbine Possek. Zdaj so v zanemarjenem poslopju stanovanja.

Kronologija