Pobrežje II.
graščina
17.stoletje
Ptuj,Turnišče,Pobrežje
izginuli objekt

Graščina Pobrežje (Pobresch) je bila sprva last baronov Szekelyjev, nato Quallandrov, leta 1691 pa grofov Thurn-Valsassina, ki so malo gospoščino združili s Turniščem. Stavbo so pozidali iz prvotnega dvora, omenjenega v 16. stoletju.

Kronologija