Ploštanj
grad
12.stoletje
Šentjur pri Celju,Šibenik (Mala Resevna)
izginuli objekt

Grad Ploštanj (Blumenstein) last krške škofije so upravljali ploštanjski vitezi, omenjeni že leta 1197 miles Hermannus de Plumensteine, nato pa še leta 1241 Henrik, leta 1265 gospod Voschalk in Albreht de Blomenstein, leta 1275 Leupoldo, leta 1287 Jansel, in leta 1304 Sigmar. Leta 1341 sta grad Sigmar in Nikel Ploštanjska prodala Sweikerju in Henriku Gundolfinškemu, a ga je krški škof e leta 1354 podelil v fevd Konradu Landauskemu. Leta 1366 sta ga Konrad in Henrik Leskovarja prodala celjskim grofom, leta 1404 pa ga je v krški fevd dobil grof Herman Celjski. Ploštajn je zadnjič omenjen leta 1498, razdejali pa naj bi ga Turki.

Kronologija