Planina
grad
12.stoletje
Šentjur pri Celju,Planina pri Sevnici
razvalina

Grad Planina (Montpreis) je prvič omenjen leta 1227 in so ga sprva upravljali planinski vitezi, leta 1190 je omenjen Ortolf de Munparis iz rodbine Trušenjskih. Na gradu je živel Ortolf s številnimi vitezi, ko pa je rodovina z Ulrikom Planinskim izumrla, so grad leta 1250 podedovali gospodje Ptujski. Planina je po letu 1456 postala deželnoknežji fevd, ki so ga upravljali različni oskrbniki in zakupniki. Leta 1863 pa je zanemarjeni in razpadajoči grad kupil grof Gustav Bloome, ga leta 1884 razkril, da bi se izognil plačevanju davkov in ga pustil propasti.

Kronologija