Pakenštajn
grad
14.stoletje
Šmartno ob Paki
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1349 sta viteza Konrad in Ortolf Horneška prodala svobodnemu gospodu Frideriku Žovneškemu stolpasti grad Pakenštajn (Packenstein). Leta 1416 je omenjen celjski vazal Henrik Apfaltrer s Pakenštajna, leta 1419 pa ga je grof Herman Celjski dal v fevd žovneškemu kastelanu Hansu Meusenreuterju. Po letu 1456 so ga v deželnoknežjem fevdu imeli Globitzerji, nato Elias Andrian omenjen leta 1563 in Heriči od leta 1599. Leta 1635 so Pakenštajn zavzeli in oplenili uporni kmetje. Od leta 1727 so Pakenštajn imeli Modersheimi, od leta 1778 Sattelbergerji, od leta 1807 Anton Johann pl. Grandi, od leta 1827 Franc Leitner in med letoma 1834 in 1870 Jožef Vincenc Novak, ki je leta 1848 v dolini pod grajskim gričem prvotno pristavo prezidal v klasicistični dvorec, razpadajoči grad pa opustil. Pakenštajn je dokončno propadel, ko mu je novi lastnik baron Warsberg leta 1872 razkril strehe.

Kronologija