Pabštajn
grad
13.stoletje
Ptuj,Videm,Gorca (Gradišče)
delni sledovi

Grad Pabštajn (Pabenstein) so pozidali deželnoknežji fevdniki vitezi Treunski sredi 13. stoletja. Pozidal naj bi ga Pabo Draneški, ki je omenjen med letoma 1235 in 1251. Grad so imeli vitezi, ki so se imenovali tudi po Rogatnici all Draneku. Še pred letom 1300 so si Pabštajn priženili Massenbergi, viteza Weigand in Henrik sta ga leta 1303 prodala vitezu Dietmarju Pesniškemu, ta pa 1320. leta ptujskim gospodom. Leta 1303 je bil opuščen, vendar so ga gospodje Ptujski kmalu obnovili, saj je kot vest Pabstein omenjen leta 1441, ko so ga podedovali sorodniki Ptujskih grofje Schaunbergi. Pabenstein so v madžarski vojni (Matija Korvin 1479-1490) zasedli Szekelyji, razdejali pa so ga Turki leta 1532.

Kronologija