Oplotnica
dvorec
17.stoletje
Slovenska Bistrica,Oplotnica
ohranjen objekt

V začetku 17. stoletja točneje leta 1621 je žički kartuzijanski samostan postavil dvorec Oplotnico (Oplotnitz), ki so ga že leta 1635 zavzeli in oplenili uporni kmetje. Po razpustitvi samostana je postal državna last, leta 1828 pa ga je z gospoščino vred kupil knez Weriand Windischgratz. Do konca druge svetovne vojne so v dvorcu bivali knezovi uradniki, zdaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija