Ojstrica II.
dvorec
16.stoletje
Žalec,Tabor,Loke,Ojstrica
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Maksimilijan pl. Schrottenbach je leta 1566 pod ojstriškim starim gradom pozidal grajsko pristavo, po letu 1591 pa začel zidati dvorec Ojstrico (Osterwitz). Stavbo so leta 1635 oplenili in požgali uporni kmetje, a so jo kmalu obnovili. Leta 1767 je Ojstrico kupil grof Johann Gaisruck, leta 1791 Maks Robida, nato so jo imeli njegovi dediči, do leta 1824 Johann Kircher, dve leti Jožef Omersi, leta 1826 pa jo je kupil Matija Perko. Ko je bil lastnik Anton Vincenc Perko, je v razpadajoče poslopje udarila strela in ga razdejala. Gospoščino je leta 1846 kupil baron Gustav Nepomuk Wittenbach, leta 1908 pa rodbina Piusi. Danes o dvorcu ni sledu.

Kronologija