Ojstrica I.
grad
13.stoletje
Žalec,Tabor,Loke (Stari grad)
skromna razvalina

Grad Ojstrica (Osterwitz) je bil utrdba svobodnih gospodov Žovneških, kasnejših grofov Celjskih, v kateri je bil zaprt Friderik II. Celjski, tam pa so 1428 tudi umorili njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško. Grad je v virih prvič omenjen leta 1280 kot castrum Ostirwitz. Grad so upravljali žovneško-celjski kastelani, ki so se v 14. stoletju imenovali po gradu. Celjska gradiščana sta bila tudi Pavel Luegel iz Žalca omenjen leta 1417 in Jurij Minndorfer leta 1432. Po letu 1456 so na njem gospodovali deželnoknežji oskrbniki, med njimi najprej Hans Eckelheimer, leta 1556 je grad dobil v zastavno last Maksimilijan Schrottenbach, ki je grad opustil in ob znožju hriba pozidal graščino. Grad je skoraj popolnoma razpadel že v začetku 17. stoletja.

Kronologija