Novo Celje
dvorec
18.stoletje
Žalec,Dobriša vas,Novo Celje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Novo Celje (Neu Cilli) je med letoma 1754 in 1760 sezidal grof Anton Gaisruck. Leta 1802 je dvorec kupil Anton Čokl pl. Ruhethal z Žovneka, nato pa so bili lastniki Jožef Ludvik Hausmann od leta 1835, od leta 1849 Karl Salm, od kneza Leopolda Salma-Reiferscheidta pa ga je leta 1919 kupil baron Turkovič in ga leta 1930 prodal Dravski banovini. Ta je dve leti zatem v njem uredila umobolnico. Leta 1941 so Nemci v njem uredili vojaško bolnišnico, po drugi svetovni vojni pa je bila v dvorcu bolnišnica za pljučne bolezni, nato pa dom onemoglih.

Kronologija