Novi Klošter
dvorec
15.stoletje
Žalec,Polzela,Založe
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Nakdanji dominikanski samostan, ki ga je leta 1453 ustanovil celjski grof Friderik I, so v prvi polovici 19. stoletja prezidali v dvorec Novi Klošter (Neukloster). Leta 1787 je bil samostan razpuščen, leta 1820 pa je samostansko stavbo kupil Jakob Brezic, leta 1826 Jožef Oesterlein, leta 1843 pa grof Ferdinand Anton Aichelburg. Poznejši lastniki so bili: leta 1858 Ignacij Kurz, leta 1870 grof Herman Wurmbrand, leta 1890 grof Johann Plater Broel,...

Kronologija