Muretinci
dvorec
17.stoletje
Ptuj,Gorišnica,Muretinci
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotna pristava oz. dvor, ki so ga od konca 15. stoletja posedovali borlski graščaki Szekelyji, leta 1652 pa ga je grof Maksimilijan Herberstein prodal komendi nemškega viteškega reda v Veliki Nedelji. Nemški viteški red je kmalu pozidal dvorec Muretinci (Meretinzen). Pred drugo svetovno vojno so Muretinci razpadali, rešila ga je akcija, s katero so stavbo preuredili v sirotišnico oz. hiralnico. V nacionalizirani stavbi so po vojni uredili dom ostarelih občanov, pred nekaj leti pa so jo temeljito prenovili.

Kronologija