Mozirje
grad
12.stoletje
Mozirje (Štrucljev vrh)
delni sledovi

Grad Mozirje (Prassberg) je bilo prvotno del svobodnega gospoda Diebalda de Chagere, nato od leta 1140 last oglejskega patriarha, ki ga je pred letom 1231 dal v fevd grofom Vovbrškim, leta 1322 pa svobodnim gospodom Žovneško-Celjskim. Leta 1146 ga je upravljal oglejski ministerial Pelegrin de Mosiri, leta 1231 je omenjen Ulrik de Prossperch, leta 1247 ga je imel v fevdu Friderik s Castella, leto zatem pa je bil kastelan Wulfing iz Letuša. Grad je bil porušen leta 1249, vendar so ga obnovili, saj ga je patriarh Gregor leta 1267 dal v fevd Gebhardu z Mozirja. Vovbrška gradiščana sta bila viteza Rudolf omenjen leta 1309 in Hartnid leta 1317, prvi žovneški kastelan pa je bil Guncel s Turna leta 1329. Grad je dokončno propadel v 14. stoletju.

Kronologija