Melje
dvorec
12.stoletje
Maribor,Melje
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Pod Meljskim hribom je v 12. stoletju stal dvor šentpavelskih fevdnikov Meljskih gospodov, ki so ga okoli leta 1217 prezidali v komendo malteškega viteškega reda Melje (Mellinghof). Leta 1181 je v zgodovinski listini omenjen vitez Heinricus de Melnickh, okrog leta 1190 Liutoldus de Melnich, leta 1189 in 1227 Ekkehardus de Tanne, leta 1212 Otto de Melnich, med letoma 1202 in 1220 pa Wernherus de Tanne. Leta 1800 je Melje kupil zadnji zakupnik Alojzij pl. Kriechhuber in ga leta 1844 podrl.

Kronologija