Markovci
gradič
15.stoletje
Ptuj,Markovci
izginuli objekt

Nekdanji deželnoknežji dvor so leta 1493 razdejali Turki, nato pa so njegovi lastniki baroni Breunnerji pozidali novo poslopje, graščino Markovci (Martendorf). Leta 1450 sta omenjena lastnika dvora Hans in Volbenk Tastier, leta 1459 Jurij Hitzer, od leta 1461 do 1605 pa ga je imela rodbina Breunner. Leta 1605 je gospoščino kupil Ivan Draškovič, graščak na Trakoščanu, leta 1666 Sigmund Schaffmann, po letu 1739 pa so bili Markovci last grofa Tadeja Attemsa, ki je posestvo združil z Dornavo in graščino spremenil v pristavo. Kdaj je poslopje razpadlo in točno stalo ni znano.

Kronologija