Maribor IV.- Mestni grad
grad
15.stoletje
Maribor (Mestni grad)
ohranjen objekt

Ulrik Grabenski je po letu 1478 pozidal mariborski mestni grad (Marburg). V gradu je bil sedež mariborske deželnoknežje gospoščine, ki so jo upravljali zakupniki ali lastniki. Med njimi so bili od leta 1500 Wolf Schelk, od leta 1509 Gregor Gloyacher, od leta 1514 Adam in Katarina Svetkovič, od leta 1533 pa Gregor Regall. Kasneje pa je bilo več različnih lastnikov. Leta 1727 je grad kupil južnotirolski grof Jakob Franc Adam Brandis. Brandisi so grad sredi 18. stoletja temeljito preuredili. Leta 1881 je grad kupil baron Klemens Avgust Twickl, leta 1933 pa mestna občina in v njem 1941 uredila muzej. V mestnem gradu so danes prostori Pokrajinskega muzeja Maribor.

Kronologija