Maribor II.
grad
13.stoletje
Maribor
izginuli objekt

Deželnoknežji dvor oz. spodnji grad naj bi bil zgrajen po letu 1147, vendar je kot prvi lastnik leta 1207 omenjen deželnoknežji upravnik Marquardus de Boseth , od leta 1243 pa je omenjenih več upravnikov. Leta 1450 je grad pogorel, njegove razvaline pa so odstranili okoli leta 1610.

Kronologija