Maribor I.
grad
12.stoletje
Maribor (Piramida)
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Koroški vojvodje Spanheimi so kmalu po letu 1106 pozidali mariborski grad (Marburg), ki je omenjen sredi 12. stoletja kot hus ze Marpurch. Grad so do leta 1376 upravljali gospodje Mariborski, ko so leta 1376 izumrli sta grad in gospostvo pripadla deželnemu knezu, ki je Maribor leta 1379 podelil vitezu Viljemu Scharffenbergu s Svibnega. Od leta 1386 naprej do leta 1784 se je na gradu zvrstilo veliko lastnikov. Grad je bil poškodovan med Baumkircherjevim uporom proti cesarju, leta 1481 so ga oblegale čete Matije Korvina, leta 1528 ga je močno poškodovala strela, ki je udarila vanj. Leta 1532 pa so ga razdejali Turki. Zadnji lastniki gradu so bili Brandisi, ki so razpadajoči in opusteli grad leta 1784 podrli in na njegovem mestu iz kamenja postavili piramido.

Kronologija