Majšperk
grad
13.stoletje
Ptuj,Majšperk
skromna razvalina

Grad Majšperk (Monsberg) se prvič omenja leta 1256 kot castrum Mannesperch. Grad je omenjen se leta 1340 (vest vnd turn Mannesperch) in leta 1478 (geslos Mansperg). Na njem so do leta 1410, ko je umrl vitez Peter, gospodovali vitezi Majšperški. Po smrti Amalije Holleneške roj. Apfaltrer je Majšperk leta 1535 dedoval Jobst Lamberg. Leta 1635 so grad zavzeli in požgali uporni kmetje, 1695 je pogorel, a so ga obnovili. Po letu 1801 se je na gradu zvrstilo več plemiških rodbin: Moscon, Jurič, Hohenwart in na koncu Vandur. Konec 19. stoletja je Majšperk razpadel.

Kronologija