Ljubnica
stolp
14.stoletje
Vitanje,Ljubnica
skromna razvalina

Stolpasti grad Ljubnica (Lubnitzen), je bil krški fevd in je sodil pod urad v Vitanju. Leta 1439 ga je porušil celjski vojskovodja Jan Vitovec, njegovi skromni ostanki pa so še še malo vidni.

Kronologija