Lindek
grad
13.stoletje
Vojnik,Lipa pri Frankolovem,Lindek
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Lindek (Lindeck) so od začetka 13. stoletja upravljali vitezi Lindeški ministeriali krške škofije. Grad je omenjen šele leta 1264 kot Lindecke. Člani rodbine so bili krški kastelani na Pilštanju in Vitanju ter fevdniki v Gornji Radgoni, v začetku 14. stoletja pa so pridobili posest tudi na Kranjskem. Lindeški gospodje so izumrli konec 16. stoletja, grad so nato imeli Hans Seidl od leta 1580, leta 1613 ga je podedovala hči Katarina Strassberger, konec 17. stoletja je grad in gospoščino imel sorodnik Krištof pl. Fuhrenberg, leta 1720 pa ga je baronica Jožefa Katarina Elizabeta Teuffenbach prodala kaplanu Janezu Jerebu. Leta 1930 je razvaline kupil učitelj Ramšak iz Maribora. Lindek je napadel in deloma porušil Jan Vitovec leta 1439, a so ga obnovili, dokončno pa je razpadel v 18. stoletju.

Kronologija