Limbuš
grad
12.stoletje
Maribor,Limbuš (Grajski grič)
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Limbuš (Lembach) se omenja v virih šele leta 1332 kot Lembach, njegove gospodarje spanheimske ministeriale iz rodu Mariborskih, viteze Limbuške, srečamo že v drugi polovici 12. stoletja. Leta 1189 je v zgodovinskem viru omenjen vitez Leopold de Leumbach, med letoma 1193 in 1220 Berenger de Leunbach, pred letom 1235 Konrad, in več drugih. Konec 14. stoletja so Limbuš imeli vitezi marenberški iz Radelj, od začetka 15. stoletja pa celjski grofje. Celjani so leta 1427 podelili grad v fevd grofu Ivanu Martinu Frankopanu, leta 1456 pa je postal deželnoknežja last. Leta 1478 je limburški zastavni lastnik Ber­nard Griebinger von Lembach ustanovil kaplanijo v Limbugu. Po letu 1480 je Limbuš imel v zastavni lasti Bernard Breunner in kasneje še več drugih. Konec 18. stoletja točneje leta 1797 so razpadajoči grad porušili do tal, gradbeni material pa razprodali.

Kronologija