Limbar II.
graščina
16.stoletje
Velenje,Pesje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščina Limbar (Lilienberg) je bila pozidana v 16. stoletju, med lastniki pa je leta 1629 omenjen baron Hans Žiga Heritsch. Leta 1635 so ga oplenili uporni kmetje. Ta­krat ga je imel v lasti Jurij Schrottenbach, nato ga je imel velenjski graščak Hans Karel Sauer. Njihova rodbina je imela graščino do leta 1792 in Gabrijel Pauer, ki je Limbar združi1 z velenjsko gospoščino. Pred prvo svetovno vojno je graščino imela rodbina Lapp, nato pa so v njej uredili rudarska stanovanja.

Kronologija