Libenštajn
grad
13.stoletje
Žalec,Prebold (Tolsti vrh)
izginuli objekt

Grad Libenštajn (Liebenstein) je bil stara žovneška oz. celjska posest, ki so jo upravljali njihovi ministeriali vitezi Libenštajnski. Grad je omenjen leta 1288 kot castrum Liebenstain. Pozidan je bil verjetno v začetku 13. stoletja in je bil del žovneške posesti. Grad so upravljali žovneško-celjski vazali oz. fevdniki, omenjeni šele v 14. stoletju, leta 1328 Ulschalk de Libenstain, leta 1335 Berthold, leta 1357 viteza Vajkard in Albreht, leta 1369 oz . 1378 pa Friderik Pomerecht von Liebenstain in vitez Henrik. Leta 1437 so celjski grofje podelili Libenštajn in deset hub svojemu fevdniku Juriju Eckelheimerju. Najbrž je bil grad uničen v bojih za celjsko dediščino.

Kronologija