Letuš
grad
13.stoletje
Žalec,Letuš,Podgorje pri Letušu
delni sledovi

Grad Letuš (Leuts) je bil domovanje vitezov Letuških. Leta 1247 je omenjen oglejski ministerial vitez Wulfing von Leuts, ki je bil kastelan na gradu Vrbovec in je upravljal oglejsko provinco, Mozirje. Grad je bil opuščen verjetno že v začetku 14. stoletja, leta 1463 je omenjen kot gradišče.

Kronologija