Lešje
dvorec
14.stoletje
Rečica ob Savinji,Homec - Lešje
ohranjen objekt

Dvorec Lešje (Haslach) je omenjen leta 1364, ko ga je vitez Hansel Altenburški prodal celjskim grofom. Leta 1317 je omenjen Weriant von Hasel, okrog leta 1480 pa kraj Haslach. Nato je bil del ljubljanske škofijske posesti, potem ga je v začetku 17. stoletja imel Julij Milošič, za njim baron Žiga Wagen, leta 1612 ga je kupil Boltežar Tavčer, župnik v Laškem, sredi 18. stoletja pa je bil združen z gospoščino Brdce, ko ga je leta 1754 kupil Franc Marijašič.

Kronologija