Lepi dol
graščina
18.stoletje
Zgornja Kungota,Kozjak nad Pesnico
ohranjen objekt

V drugi polovici 18. stoletja so pl. Langenmantli predelali Wissiakov dvor (Wessiakhof) v graščino Lepi dol (Langental). Leta 1730 je stavbo imel Karl Leopold Kherrn, Ernest Valentin jo je leta 1764 prodal Kajetanu pl. Langenmantlu, ki jo je temeljito prezidal. Leta 1779 je Lepi dol kupil grof Kajetan Auersperg, leta 1785 Jožef pl. Kalchberg, leta 1789 Alojz Pirker, leta 1794 Johann Maly, leta 1797 Jožef Hofmann, leta 1806 Karel Konigshofer, leta 1814 Anton Wenedikter, leta 1856 Andrei Franich, leta 1860 Berta pl. Preu, leta 1872 Antonija pl. Steinitz, leta 1875 pa Adalbert Hersan. Pred drugo svetovno vojno je dvorec imel Milan Petrovič iz Krapine, danes pa so v njem stanovanja.

Kronologija