Lemberg II.
grad
13.stoletje
Vojnik,Lemberg pri Novi Cerkvi
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Lemberg (Lowenberg) so v začetku 13. stoletja pozidali vitezi z bližnjega Ranšperka in na Lembergu ustanovili stransko rodbinsko vejo. Gospoščino so upravljali kot ministeriali krških škofov in se imenovali po gradu, za njimi pa od leta 1270 do 1438 gospodje Ptujski. Na gradu so se naprej živeli vitezi Lemberški kot krški vazali, istočasno pa tudi ptujski gradiščani. Ptujskim gospodom je po letu 1438 sledil grof Ulrik Schaunberg, zaveznik deželnega kneza, zato je leta 1452 celjski vojskovodja Jan Vitovec med vojno s Habsburžani zavzel Lemberg in ga razdejal. Ulrik in Albreht Schaunberška sta razdejani grad kmalu obnovila, ga leta 1463 zastavila Štefanu in Andreju pl. Hohenwarterjema, ki sta ga leta 1487 dobila v krški feud.Leta 1584 pa je Viktor Welzer prezidal Lemberg. Po letu 1604 so grad imele številne plemiške rodbine. Pred drugo svetovno vojno je bil Lemberg v posesti rodbine Galle, po njej pa so ga nacionalizirali.

Kronologija