Lemberg I.
grad
12.stoletje
Šmarje pri Jelšah,Lemberg pri Šmarju
delni sledovi

Grad Lemberg (Lengenburg) je bil krški feud svobodnih gospodov Žovneških, ki so po njem leta 1341 dobili grofovski naslov. Žovneški so pogosto bivali na Lembergu in so se do sredine 13. stoletja večinoma imenovali po njem. Grad in gospostvo so upravljali žovneški ministeriali, nato njihovi gradiščani, med njimi vitezi Ortolf, Weriand in Gebhard. V začetku 14. stoletja so gradiščanstvo na Lembergu prevzeli vitezi iz Rogatca, v drugi polovici tega stoletja pa številni celjski vitezi. Pozneje so bili na gradu kastelani, med njimi je leta 1429 omenjen Jurij Minndorfer. Po smrti Ulrika Celjskega je postal Lemberg deželnoknežji fevd, med letoma 1482 in 1487 so ga dali Habsburžani porušiti, gospoščina pa je bila že leta 1479 pridružena Zbelovemu.

Kronologija