Lehtnik
grad
13.stoletje
Ptuj,Videm,Podlehnik,Dolence
delni sledovi

Grad Lehnik (Liechteneck) je posredno omenjen leta 1248. Upravljali so ga vitezi Lichteneggi sorodniki Draneških. Grad Lehnik je izrecno omenjen v zgodovinskih listinah leta 1334 kot castrum Liechteneck. Okoli leta 1337 so Lihteneški izumrli, posest pa so podedovali Henrik in Wigand z Massenberga, Wulfing s Stickelberga in Friderik Mlajšperški, ki so svoje deleže med letoma 1337 in 1354 prodali gospodom Ptujskim, ki so ustanovili tamkajšnji lehniški urad. Leta 1438 so posest dobili ptujski minoriti, grad pa so leta 1532 razdejali Turki. Po uničenju gradu so posest upravljali z gradiča Gojkova.

Kronologija